มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4036,4211,14968,5233,22422,18976,3156,20186,2967,13595,1318,11608,8373,11433,6323,3260,5415,4035 Array ( [0] => 4036 [1] => 4211 [2] => 14968 [3] => 5233 [4] => 22422 [5] => 18976 [6] => 3156 [7] => 20186 [8] => 2967 [9] => 13595 [10] => 1318 [11] => 11608 [12] => 8373 [13] => 11433 [14] => 6323 [15] => 3260 [16] => 5415 [17] => 4035 )