มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4848,12915,8402,17292,20187,12865,5931,1382,12760,11608,16056,13085,3667,19105,3260,3152,9798,3327 Array ( [0] => 4848 [1] => 12915 [2] => 8402 [3] => 17292 [4] => 20187 [5] => 12865 [6] => 5931 [7] => 1382 [8] => 12760 [9] => 11608 [10] => 16056 [11] => 13085 [12] => 3667 [13] => 19105 [14] => 3260 [15] => 3152 [16] => 9798 [17] => 3327 )