มีสินค้า

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'3011' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5414,20187,9773,8269,1319,5093,1377,8487,3251,17296,1387,3817,5233,19105,1378,6447,22422,12762 Array ( [0] => 5414 [1] => 20187 [2] => 9773 [3] => 8269 [4] => 1319 [5] => 5093 [6] => 1377 [7] => 8487 [8] => 3251 [9] => 17296 [10] => 1387 [11] => 3817 [12] => 5233 [13] => 19105 [14] => 1378 [15] => 6447 [16] => 22422 [17] => 12762 )