สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17394,7259,21740,17859,20214,21743,278,19663,24187,1934,275,2962,3449,4938,8475,504,24186,12509 Array ( [0] => 17394 [1] => 7259 [2] => 21740 [3] => 17859 [4] => 20214 [5] => 21743 [6] => 278 [7] => 19663 [8] => 24187 [9] => 1934 [10] => 275 [11] => 2962 [12] => 3449 [13] => 4938 [14] => 8475 [15] => 504 [16] => 24186 [17] => 12509 )