สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,503,7057,275,21743,19663,21740,1934,278,17859,502,8475,24187,3449,7259,17394,20214,24186,12509 Array ( [0] => 503 [1] => 7057 [2] => 275 [3] => 21743 [4] => 19663 [5] => 21740 [6] => 1934 [7] => 278 [8] => 17859 [9] => 502 [10] => 8475 [11] => 24187 [12] => 3449 [13] => 7259 [14] => 17394 [15] => 20214 [16] => 24186 [17] => 12509 )