สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2962,3449,12509,21740,275,17394,7057,19663,504,24186,24187,20214,7259,8475,21743,1934,4938,503 Array ( [0] => 2962 [1] => 3449 [2] => 12509 [3] => 21740 [4] => 275 [5] => 17394 [6] => 7057 [7] => 19663 [8] => 504 [9] => 24186 [10] => 24187 [11] => 20214 [12] => 7259 [13] => 8475 [14] => 21743 [15] => 1934 [16] => 4938 [17] => 503 )