สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'3006' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,503,21740,502,17394,278,24187,2962,12509,7057,4938,1934,19663,20214,21743,3449,504,8475,24186 Array ( [0] => 503 [1] => 21740 [2] => 502 [3] => 17394 [4] => 278 [5] => 24187 [6] => 2962 [7] => 12509 [8] => 7057 [9] => 4938 [10] => 1934 [11] => 19663 [12] => 20214 [13] => 21743 [14] => 3449 [15] => 504 [16] => 8475 [17] => 24186 )