มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24111,17142,21853,16214,23760,14691,13980,14625,14175,13864,20983,16143,1823,15641,14897,19825,23056,22693 Array ( [0] => 24111 [1] => 17142 [2] => 21853 [3] => 16214 [4] => 23760 [5] => 14691 [6] => 13980 [7] => 14625 [8] => 14175 [9] => 13864 [10] => 20983 [11] => 16143 [12] => 1823 [13] => 15641 [14] => 14897 [15] => 19825 [16] => 23056 [17] => 22693 )