มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18704,14082,8009,15436,16186,18821,18585,20340,22689,10605,18767,14091,8035,16969,22572,21510,17503,23822 Array ( [0] => 18704 [1] => 14082 [2] => 8009 [3] => 15436 [4] => 16186 [5] => 18821 [6] => 18585 [7] => 20340 [8] => 22689 [9] => 10605 [10] => 18767 [11] => 14091 [12] => 8035 [13] => 16969 [14] => 22572 [15] => 21510 [16] => 17503 [17] => 23822 )