มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22362,10967,8878,8166,23540,12430,14075,1828,20037,14165,5949,5956,8041,23893,4124,17114,16215,9978 Array ( [0] => 22362 [1] => 10967 [2] => 8878 [3] => 8166 [4] => 23540 [5] => 12430 [6] => 14075 [7] => 1828 [8] => 20037 [9] => 14165 [10] => 5949 [11] => 5956 [12] => 8041 [13] => 23893 [14] => 4124 [15] => 17114 [16] => 16215 [17] => 9978 )