มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1805,10436,13947,18319,18905,14955,12253,16321,19822,22905,13549,13847,2179,11719,17857,8035,22257,19676 Array ( [0] => 1805 [1] => 10436 [2] => 13947 [3] => 18319 [4] => 18905 [5] => 14955 [6] => 12253 [7] => 16321 [8] => 19822 [9] => 22905 [10] => 13549 [11] => 13847 [12] => 2179 [13] => 11719 [14] => 17857 [15] => 8035 [16] => 22257 [17] => 19676 )