มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18853,20563,14167,8718,5119,13865,2217,21260,21511,13937,6822,15549,16210,19467,23835,72,13075,22317 Array ( [0] => 18853 [1] => 20563 [2] => 14167 [3] => 8718 [4] => 5119 [5] => 13865 [6] => 2217 [7] => 21260 [8] => 21511 [9] => 13937 [10] => 6822 [11] => 15549 [12] => 16210 [13] => 19467 [14] => 23835 [15] => 72 [16] => 13075 [17] => 22317 )