มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13931,18907,2663,18791,1798,17498,5119,1777,8023,15436,5949,37,24002,2177,10028,11106,18295,18304 Array ( [0] => 13931 [1] => 18907 [2] => 2663 [3] => 18791 [4] => 1798 [5] => 17498 [6] => 5119 [7] => 1777 [8] => 8023 [9] => 15436 [10] => 5949 [11] => 37 [12] => 24002 [13] => 2177 [14] => 10028 [15] => 11106 [16] => 18295 [17] => 18304 )