มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13950,20594,24675,2175,19405,9580,21006,14071,17504,1829,21734,24947,14926,13880,18331,21853,14955,24108 Array ( [0] => 13950 [1] => 20594 [2] => 24675 [3] => 2175 [4] => 19405 [5] => 9580 [6] => 21006 [7] => 14071 [8] => 17504 [9] => 1829 [10] => 21734 [11] => 24947 [12] => 14926 [13] => 13880 [14] => 18331 [15] => 21853 [16] => 14955 [17] => 24108 )