มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16215,10535,6393,9642,21599,16144,6402,13091,336,22698,8036,22905,16193,84,22271,20163,22254,4300 Array ( [0] => 16215 [1] => 10535 [2] => 6393 [3] => 9642 [4] => 21599 [5] => 16144 [6] => 6402 [7] => 13091 [8] => 336 [9] => 22698 [10] => 8036 [11] => 22905 [12] => 16193 [13] => 84 [14] => 22271 [15] => 20163 [16] => 22254 [17] => 4300 )