มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2892' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21726,18715,9821,53,4415,21007,21016,20390,909,4095,19677,15434,10614,19628,18122,16012,16319,16149 Array ( [0] => 21726 [1] => 18715 [2] => 9821 [3] => 53 [4] => 4415 [5] => 21007 [6] => 21016 [7] => 20390 [8] => 909 [9] => 4095 [10] => 19677 [11] => 15434 [12] => 10614 [13] => 19628 [14] => 18122 [15] => 16012 [16] => 16319 [17] => 16149 )