พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2890' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22158,11172,20584,22926,23119,22772,20909,6440,4940,21165,21234,19671,5264,9198,25213,25026,5400,2868 Array ( [0] => 22158 [1] => 11172 [2] => 20584 [3] => 22926 [4] => 23119 [5] => 22772 [6] => 20909 [7] => 6440 [8] => 4940 [9] => 21165 [10] => 21234 [11] => 19671 [12] => 5264 [13] => 9198 [14] => 25213 [15] => 25026 [16] => 5400 [17] => 2868 )