พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Fifth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2883' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18644,15033,7149,2879,15032,15067,15058,19350,15053,23047,22148,15064,3368,17895,16076,13096,17896,16075 Array ( [0] => 18644 [1] => 15033 [2] => 7149 [3] => 2879 [4] => 15032 [5] => 15067 [6] => 15058 [7] => 19350 [8] => 15053 [9] => 23047 [10] => 22148 [11] => 15064 [12] => 3368 [13] => 17895 [14] => 16076 [15] => 13096 [16] => 17896 [17] => 16075 )