พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Forth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2882' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15070,4351,2875,17867,15035,16078,15065,23574,17901,9129,17898,17892,17882,17906,17683,2877,214,15083 Array ( [0] => 15070 [1] => 4351 [2] => 2875 [3] => 17867 [4] => 15035 [5] => 16078 [6] => 15065 [7] => 23574 [8] => 17901 [9] => 9129 [10] => 17898 [11] => 17892 [12] => 17882 [13] => 17906 [14] => 17683 [15] => 2877 [16] => 214 [17] => 15083 )