พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Forth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2882' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18645,17902,17914,3029,15052,15072,17896,1928,6335,11236,15039,15076,2877,19351,16077,15043,8413,17890 Array ( [0] => 18645 [1] => 17902 [2] => 17914 [3] => 3029 [4] => 15052 [5] => 15072 [6] => 17896 [7] => 1928 [8] => 6335 [9] => 11236 [10] => 15039 [11] => 15076 [12] => 2877 [13] => 19351 [14] => 16077 [15] => 15043 [16] => 8413 [17] => 17890 )