พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Forth character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2882' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17908,1928,23640,15061,766,2881,17901,18643,16082,2876,23576,16076,17895,10509,15043,17891,15054,15053 Array ( [0] => 17908 [1] => 1928 [2] => 23640 [3] => 15061 [4] => 766 [5] => 2881 [6] => 17901 [7] => 18643 [8] => 16082 [9] => 2876 [10] => 23576 [11] => 16076 [12] => 17895 [13] => 10509 [14] => 15043 [15] => 17891 [16] => 15054 [17] => 15053 )