พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Third character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2881' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15037,11236,15057,15033,2882,766,17863,17867,15071,16077,17683,15060,2849,2862,15042,17895,16079,17914 Array ( [0] => 15037 [1] => 11236 [2] => 15057 [3] => 15033 [4] => 2882 [5] => 766 [6] => 17863 [7] => 17867 [8] => 15071 [9] => 16077 [10] => 17683 [11] => 15060 [12] => 2849 [13] => 2862 [14] => 15042 [15] => 17895 [16] => 16079 [17] => 17914 )