พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2879' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12744,15043,18644,17896,15062,15071,15058,15078,16080,2881,3369,17891,17867,15030,15047,15042,15072,17902 Array ( [0] => 12744 [1] => 15043 [2] => 18644 [3] => 17896 [4] => 15062 [5] => 15071 [6] => 15058 [7] => 15078 [8] => 16080 [9] => 2881 [10] => 3369 [11] => 17891 [12] => 17867 [13] => 15030 [14] => 15047 [15] => 15042 [16] => 15072 [17] => 17902 )