พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

First character song CD release from anime series "GIRLS und PANZER."

q select pid from dex_product where pid<>'2879' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3653,17300,15070,2876,15065,20191,17877,15062,15045,15047,2882,15064,19352,17910,15084,3369,17876,13096 Array ( [0] => 3653 [1] => 17300 [2] => 15070 [3] => 2876 [4] => 15065 [5] => 20191 [6] => 17877 [7] => 15062 [8] => 15045 [9] => 15047 [10] => 2882 [11] => 15064 [12] => 19352 [13] => 17910 [14] => 15084 [15] => 3369 [16] => 17876 [17] => 13096 )