พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19349,17865,15046,18643,25080,15039,13625,15060,4351,2873,22512,17887,8413,215,15073,17872,17870,16079 Array ( [0] => 19349 [1] => 17865 [2] => 15046 [3] => 18643 [4] => 25080 [5] => 15039 [6] => 13625 [7] => 15060 [8] => 4351 [9] => 2873 [10] => 22512 [11] => 17887 [12] => 8413 [13] => 215 [14] => 15073 [15] => 17872 [16] => 17870 [17] => 16079 )