พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15070,9129,15072,6321,17870,23573,17884,2874,15038,15056,15074,15053,2873,17881,216,12744,15081,10581 Array ( [0] => 15070 [1] => 9129 [2] => 15072 [3] => 6321 [4] => 17870 [5] => 23573 [6] => 17884 [7] => 2874 [8] => 15038 [9] => 15056 [10] => 15074 [11] => 15053 [12] => 2873 [13] => 17881 [14] => 216 [15] => 12744 [16] => 15081 [17] => 10581 )