พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15056,15048,15040,17914,17871,2874,18644,23575,17881,10581,16082,19351,3255,2879,15063,17875,1928,2873 Array ( [0] => 15056 [1] => 15048 [2] => 15040 [3] => 17914 [4] => 17871 [5] => 2874 [6] => 18644 [7] => 23575 [8] => 17881 [9] => 10581 [10] => 16082 [11] => 19351 [12] => 3255 [13] => 2879 [14] => 15063 [15] => 17875 [16] => 1928 [17] => 2873 )