พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15059,15083,3369,15033,15078,16079,10509,17866,17911,16076,15051,17890,15050,23576,15039,15043,15052,17897 Array ( [0] => 15059 [1] => 15083 [2] => 3369 [3] => 15033 [4] => 15078 [5] => 16079 [6] => 10509 [7] => 17866 [8] => 17911 [9] => 16076 [10] => 15051 [11] => 17890 [12] => 15050 [13] => 23576 [14] => 15039 [15] => 15043 [16] => 15052 [17] => 17897 )