พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17884,17299,15048,15038,22148,2849,15037,17863,17877,2878,17895,15060,13097,15036,2882,16075,15057,17891 Array ( [0] => 17884 [1] => 17299 [2] => 15048 [3] => 15038 [4] => 22148 [5] => 2849 [6] => 15037 [7] => 17863 [8] => 17877 [9] => 2878 [10] => 17895 [11] => 15060 [12] => 13097 [13] => 15036 [14] => 2882 [15] => 16075 [16] => 15057 [17] => 17891 )