พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17902,15074,3653,16080,17893,17901,214,15066,17887,15033,17909,19351,15055,18644,15077,15043,15052,15035 Array ( [0] => 17902 [1] => 15074 [2] => 3653 [3] => 16080 [4] => 17893 [5] => 17901 [6] => 214 [7] => 15066 [8] => 17887 [9] => 15033 [10] => 17909 [11] => 19351 [12] => 15055 [13] => 18644 [14] => 15077 [15] => 15043 [16] => 15052 [17] => 15035 )