พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

Drama CD release of "Girls Und Panzer" OVA anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2877' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17879,15035,17883,23640,17889,2871,15042,15083,15032,17906,17878,19353,17872,17910,17884,17877,17905,15078 Array ( [0] => 17879 [1] => 15035 [2] => 17883 [3] => 23640 [4] => 17889 [5] => 2871 [6] => 15042 [7] => 15083 [8] => 15032 [9] => 17906 [10] => 17878 [11] => 19353 [12] => 17872 [13] => 17910 [14] => 17884 [15] => 17877 [16] => 17905 [17] => 15078 )