พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25273,20287,2238,14949,9179,6635,3643,21402,17406,2930,3941,11209,19757,4235,25083,7740,16675,5174 Array ( [0] => 25273 [1] => 20287 [2] => 2238 [3] => 14949 [4] => 9179 [5] => 6635 [6] => 3643 [7] => 21402 [8] => 17406 [9] => 2930 [10] => 3941 [11] => 11209 [12] => 19757 [13] => 4235 [14] => 25083 [15] => 7740 [16] => 16675 [17] => 5174 )