พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'2868' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6611,2812,24100,4951,2727,261,4352,14005,20695,7218,23550,4540,4847,11222,8545,21234,24330,1428 Array ( [0] => 6611 [1] => 2812 [2] => 24100 [3] => 4951 [4] => 2727 [5] => 261 [6] => 4352 [7] => 14005 [8] => 20695 [9] => 7218 [10] => 23550 [11] => 4540 [12] => 4847 [13] => 11222 [14] => 8545 [15] => 21234 [16] => 24330 [17] => 1428 )