พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime "Eiyu Densetsu Sora no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails in the Sky)."

q select pid from dex_product where pid<>'2867' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2934,21697,22272,6422,13740,9141,19747,3381,6589,22118,8261,21968,6062,22887,6501,23712,10695,22194 Array ( [0] => 2934 [1] => 21697 [2] => 22272 [3] => 6422 [4] => 13740 [5] => 9141 [6] => 19747 [7] => 3381 [8] => 6589 [9] => 22118 [10] => 8261 [11] => 21968 [12] => 6062 [13] => 22887 [14] => 6501 [15] => 23712 [16] => 10695 [17] => 22194 )