พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Outro theme of the anime "Eiyu Densetsu Sora no Kiseki (The Legend of Heroes: Trails in the Sky)."

q select pid from dex_product where pid<>'2867' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4233,6794,3660,18466,13741,19754,13180,23395,10740,5914,5666,15721,3452,1527,10824,10707,22120,21333 Array ( [0] => 4233 [1] => 6794 [2] => 3660 [3] => 18466 [4] => 13741 [5] => 19754 [6] => 13180 [7] => 23395 [8] => 10740 [9] => 5914 [10] => 5666 [11] => 15721 [12] => 3452 [13] => 1527 [14] => 10824 [15] => 10707 [16] => 22120 [17] => 21333 )