พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme of the TV anime series "Mashiroiro Symphony: Love is pure white" is sung by CHOUCHO.

q select pid from dex_product where pid<>'2866' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5228,13724,1584,16103,11495,7900,3657,15789,23940,6409,22095,19064,18519,1323,10228,3635,2387,15958 Array ( [0] => 5228 [1] => 13724 [2] => 1584 [3] => 16103 [4] => 11495 [5] => 7900 [6] => 3657 [7] => 15789 [8] => 23940 [9] => 6409 [10] => 22095 [11] => 19064 [12] => 18519 [13] => 1323 [14] => 10228 [15] => 3635 [16] => 2387 [17] => 15958 )