พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro theme of the TV anime series "Mashiroiro Symphony: Love is pure white" is sung by CHOUCHO.

q select pid from dex_product where pid<>'2866' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3913,7342,18510,11770,22594,8984,20128,3532,19060,6763,1572,22912,23943,7435,21593,23634,14112,1573 Array ( [0] => 3913 [1] => 7342 [2] => 18510 [3] => 11770 [4] => 22594 [5] => 8984 [6] => 20128 [7] => 3532 [8] => 19060 [9] => 6763 [10] => 1572 [11] => 22912 [12] => 23943 [13] => 7435 [14] => 21593 [15] => 23634 [16] => 14112 [17] => 1573 )