พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25029,7437,5905,19336,3200,14134,21339,9157,20310,20954,11211,4180,14128,6118,10760,18461,25027,8913 Array ( [0] => 25029 [1] => 7437 [2] => 5905 [3] => 19336 [4] => 3200 [5] => 14134 [6] => 21339 [7] => 9157 [8] => 20310 [9] => 20954 [10] => 11211 [11] => 4180 [12] => 14128 [13] => 6118 [14] => 10760 [15] => 18461 [16] => 25027 [17] => 8913 )