พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2246,19062,25183,6622,23304,6197,2376,23940,1567,10896,15831,9387,3649,3257,6834,8943,20291,24728 Array ( [0] => 2246 [1] => 19062 [2] => 25183 [3] => 6622 [4] => 23304 [5] => 6197 [6] => 2376 [7] => 23940 [8] => 1567 [9] => 10896 [10] => 15831 [11] => 9387 [12] => 3649 [13] => 3257 [14] => 6834 [15] => 8943 [16] => 20291 [17] => 24728 )