พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20293,21970,24974,23013,20914,9815,4202,2715,9220,4216,20858,23399,2029,18197,5266,23119,13105,8253 Array ( [0] => 20293 [1] => 21970 [2] => 24974 [3] => 23013 [4] => 20914 [5] => 9815 [6] => 4202 [7] => 2715 [8] => 9220 [9] => 4216 [10] => 20858 [11] => 23399 [12] => 2029 [13] => 18197 [14] => 5266 [15] => 23119 [16] => 13105 [17] => 8253 )