พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4008,10894,24392,1291,10458,3631,22050,5509,23085,23708,20116,5690,11229,5514,25264,7898,22888,3146 Array ( [0] => 4008 [1] => 10894 [2] => 24392 [3] => 1291 [4] => 10458 [5] => 3631 [6] => 22050 [7] => 5509 [8] => 23085 [9] => 23708 [10] => 20116 [11] => 5690 [12] => 11229 [13] => 5514 [14] => 25264 [15] => 7898 [16] => 22888 [17] => 3146 )