พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6626,11522,5673,22915,24169,9179,3530,19805,3671,7438,22472,6438,20173,21881,11987,23769,24776,21923 Array ( [0] => 6626 [1] => 11522 [2] => 5673 [3] => 22915 [4] => 24169 [5] => 9179 [6] => 3530 [7] => 19805 [8] => 3671 [9] => 7438 [10] => 22472 [11] => 6438 [12] => 20173 [13] => 21881 [14] => 11987 [15] => 23769 [16] => 24776 [17] => 21923 )