พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4232,2758,2788,5247,20295,22071,23300,20259,5238,21564,12483,24575,20934,18467,18239,22503,3180,9943 Array ( [0] => 4232 [1] => 2758 [2] => 2788 [3] => 5247 [4] => 20295 [5] => 22071 [6] => 23300 [7] => 20259 [8] => 5238 [9] => 21564 [10] => 12483 [11] => 24575 [12] => 20934 [13] => 18467 [14] => 18239 [15] => 22503 [16] => 3180 [17] => 9943 )