พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2859' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14549,22064,22784,15814,18468,6508,19396,10711,7776,6745,22885,9367,25213,12467,8913,21881,12471,23755 Array ( [0] => 14549 [1] => 22064 [2] => 22784 [3] => 15814 [4] => 18468 [5] => 6508 [6] => 19396 [7] => 10711 [8] => 7776 [9] => 6745 [10] => 22885 [11] => 9367 [12] => 25213 [13] => 12467 [14] => 8913 [15] => 21881 [16] => 12471 [17] => 23755 )