พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features main theme of "High Speed! Free! Starting Days" theatrical anime with B-side song and illustrated jacket. Includes music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2855' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5893,22128,10047,21476,5926,4744,1329,6409,5250,1525,4272,12978,22055,3381,20173,5234,1465,6443 Array ( [0] => 5893 [1] => 22128 [2] => 10047 [3] => 21476 [4] => 5926 [5] => 4744 [6] => 1329 [7] => 6409 [8] => 5250 [9] => 1525 [10] => 4272 [11] => 12978 [12] => 22055 [13] => 3381 [14] => 20173 [15] => 5234 [16] => 1465 [17] => 6443 )