พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features main theme of "High Speed! Free! Starting Days" theatrical anime with B-side song and illustrated jacket. Includes music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2855' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17849,18224,2890,7338,20997,24904,15792,10047,6657,8028,22914,4032,14549,20994,19668,18625,16114,17386 Array ( [0] => 17849 [1] => 18224 [2] => 2890 [3] => 7338 [4] => 20997 [5] => 24904 [6] => 15792 [7] => 10047 [8] => 6657 [9] => 8028 [10] => 22914 [11] => 4032 [12] => 14549 [13] => 20994 [14] => 19668 [15] => 18625 [16] => 16114 [17] => 17386 )