พรีออเดอร์

.

650 BAHT
750 BAHT
พรีออเดอร์

Features main theme of "High Speed! Free! Starting Days" theatrical anime with B-side song and illustrated jacket. Includes music video and making of on DVD. *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2855' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19743,217,6252,1403,3890,16505,8984,11755,6629,24616,2810,19459,2612,12460,22492,22819,22215,21707 Array ( [0] => 19743 [1] => 217 [2] => 6252 [3] => 1403 [4] => 3890 [5] => 16505 [6] => 8984 [7] => 11755 [8] => 6629 [9] => 24616 [10] => 2810 [11] => 19459 [12] => 2612 [13] => 12460 [14] => 22492 [15] => 22819 [16] => 22215 [17] => 21707 )