พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album release featuring 5 songs with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2849' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15041,22148,15073,766,10509,15051,15069,15050,15052,17886,17868,9782,3368,6335,17882,17897,17904,15047 Array ( [0] => 15041 [1] => 22148 [2] => 15073 [3] => 766 [4] => 10509 [5] => 15051 [6] => 15069 [7] => 15050 [8] => 15052 [9] => 17886 [10] => 17868 [11] => 9782 [12] => 3368 [13] => 6335 [14] => 17882 [15] => 17897 [16] => 17904 [17] => 15047 )