พรีออเดอร์

.

750 BAHT
900 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album release featuring 5 songs with illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2849' and ( pcharacter='19' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17866,18643,15041,2877,15045,17868,15036,15059,17892,16081,15057,13625,17910,2874,17885,17906,15051,15032 Array ( [0] => 17866 [1] => 18643 [2] => 15041 [3] => 2877 [4] => 15045 [5] => 17868 [6] => 15036 [7] => 15059 [8] => 17892 [9] => 16081 [10] => 15057 [11] => 13625 [12] => 17910 [13] => 2874 [14] => 17885 [15] => 17906 [16] => 15051 [17] => 15032 )