มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2833' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4064,18981,8401,11432,3251,20187,13084,6449,5233,4035,11391,8372,9774,11370,1351,3667,18974,4189 Array ( [0] => 4064 [1] => 18981 [2] => 8401 [3] => 11432 [4] => 3251 [5] => 20187 [6] => 13084 [7] => 6449 [8] => 5233 [9] => 4035 [10] => 11391 [11] => 8372 [12] => 9774 [13] => 11370 [14] => 1351 [15] => 3667 [16] => 18974 [17] => 4189 )