พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2822' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22890,3625,23778,21651,6225,12183,1707,14608,10145,24247,10765,1573,7241,20201,2683,1338,21674,8641 Array ( [0] => 22890 [1] => 3625 [2] => 23778 [3] => 21651 [4] => 6225 [5] => 12183 [6] => 1707 [7] => 14608 [8] => 10145 [9] => 24247 [10] => 10765 [11] => 1573 [12] => 7241 [13] => 20201 [14] => 2683 [15] => 1338 [16] => 21674 [17] => 8641 )