พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2822' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6240,21592,9761,4702,21661,6473,6073,24769,17404,14563,21326,4968,25026,3037,24738,23751,23498,6832 Array ( [0] => 6240 [1] => 21592 [2] => 9761 [3] => 4702 [4] => 21661 [5] => 6473 [6] => 6073 [7] => 24769 [8] => 17404 [9] => 14563 [10] => 21326 [11] => 4968 [12] => 25026 [13] => 3037 [14] => 24738 [15] => 23751 [16] => 23498 [17] => 6832 )