พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth mini album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2822' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10155,24458,14125,2678,20787,11216,24402,14552,10892,7909,13176,5700,24334,10851,2888,20941,10159,20909 Array ( [0] => 10155 [1] => 24458 [2] => 14125 [3] => 2678 [4] => 20787 [5] => 11216 [6] => 24402 [7] => 14552 [8] => 10892 [9] => 7909 [10] => 13176 [11] => 5700 [12] => 24334 [13] => 10851 [14] => 2888 [15] => 20941 [16] => 10159 [17] => 20909 )