สินค้าเหลือน้อย

5,900 BAHT
add to cart

Pre-painted Complete PVC Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H230mm

[Set Contents]
-Main figure
-Base

q select pid from dex_product where pid<>'2815' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1659,24741,5087,2513,24742,1269,24199,3387,4591,12992,9746,22505,1243,23864,4595,4453,24945,22371 Array ( [0] => 1659 [1] => 24741 [2] => 5087 [3] => 2513 [4] => 24742 [5] => 1269 [6] => 24199 [7] => 3387 [8] => 4591 [9] => 12992 [10] => 9746 [11] => 22505 [12] => 1243 [13] => 23864 [14] => 4595 [15] => 4453 [16] => 24945 [17] => 22371 )