สินค้าเหลือน้อย

5,900 BAHT
add to cart

Pre-painted Complete PVC Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H230mm

[Set Contents]
-Main figure
-Base

q select pid from dex_product where pid<>'2815' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10257,6702,3547,7651,22972,1245,1818,4430,6718,4436,1241,6703,2517,14031,2768,1227,2773,11125 Array ( [0] => 10257 [1] => 6702 [2] => 3547 [3] => 7651 [4] => 22972 [5] => 1245 [6] => 1818 [7] => 4430 [8] => 6718 [9] => 4436 [10] => 1241 [11] => 6703 [12] => 2517 [13] => 14031 [14] => 2768 [15] => 1227 [16] => 2773 [17] => 11125 )