สินค้าเหลือน้อย

5,900 BAHT
add to cart

Pre-painted Complete PVC Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H230mm

[Set Contents]
-Main figure
-Base

q select pid from dex_product where pid<>'2815' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7661,1248,4441,1247,1273,1278,22972,1901,2515,7651,1284,3278,4324,1275,4439,24197,4453,23898 Array ( [0] => 7661 [1] => 1248 [2] => 4441 [3] => 1247 [4] => 1273 [5] => 1278 [6] => 22972 [7] => 1901 [8] => 2515 [9] => 7651 [10] => 1284 [11] => 3278 [12] => 4324 [13] => 1275 [14] => 4439 [15] => 24197 [16] => 4453 [17] => 23898 )