สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'2813' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11672,5638,5616,6316,11213,22810,6636,2368,2026,6313,1517,22964,6326,5481,3635,9392,2730,5222 Array ( [0] => 11672 [1] => 5638 [2] => 5616 [3] => 6316 [4] => 11213 [5] => 22810 [6] => 6636 [7] => 2368 [8] => 2026 [9] => 6313 [10] => 1517 [11] => 22964 [12] => 6326 [13] => 5481 [14] => 3635 [15] => 9392 [16] => 2730 [17] => 5222 )