พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'2757' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1412,24306,24616,14346,10158,1701,23741,7768,2860,21801,19473,14309,21247,2191,22122,4940,19757,5675 Array ( [0] => 1412 [1] => 24306 [2] => 24616 [3] => 14346 [4] => 10158 [5] => 1701 [6] => 23741 [7] => 7768 [8] => 2860 [9] => 21801 [10] => 19473 [11] => 14309 [12] => 21247 [13] => 2191 [14] => 22122 [15] => 4940 [16] => 19757 [17] => 5675 )