พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Fourth single release.

q select pid from dex_product where pid<>'2754' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5711,6471,10584,22807,20931,11990,24806,7220,13741,6202,18224,6060,2609,1430,17494,12982,11526,7732 Array ( [0] => 5711 [1] => 6471 [2] => 10584 [3] => 22807 [4] => 20931 [5] => 11990 [6] => 24806 [7] => 7220 [8] => 13741 [9] => 6202 [10] => 18224 [11] => 6060 [12] => 2609 [13] => 1430 [14] => 17494 [15] => 12982 [16] => 11526 [17] => 7732 )