พรีออเดอร์

.

950 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์

First album release.

q select pid from dex_product where pid<>'2751' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20286,20291,23715,23938,10857,22191,4979,20906,8936,3016,15149,20937,2684,6417,6145,1483,6628,498 Array ( [0] => 20286 [1] => 20291 [2] => 23715 [3] => 23938 [4] => 10857 [5] => 22191 [6] => 4979 [7] => 20906 [8] => 8936 [9] => 3016 [10] => 15149 [11] => 20937 [12] => 2684 [13] => 6417 [14] => 6145 [15] => 1483 [16] => 6628 [17] => 498 )