พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

New single release of popular voice actress Minori Chihara.

q select pid from dex_product where pid<>'2748' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1402,19461,18135,20266,10671,9377,21672,24515,16112,9225,22971,12776,10776,22943,13104,15766,20485,3867 Array ( [0] => 1402 [1] => 19461 [2] => 18135 [3] => 20266 [4] => 10671 [5] => 9377 [6] => 21672 [7] => 24515 [8] => 16112 [9] => 9225 [10] => 22971 [11] => 12776 [12] => 10776 [13] => 22943 [14] => 13104 [15] => 15766 [16] => 20485 [17] => 3867 )