พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

New single release of popular voice actress Minori Chihara.

q select pid from dex_product where pid<>'2748' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24334,23578,9307,6546,22918,9252,24493,6652,22836,9382,25000,11213,5697,20637,19254,6505,18558,10459 Array ( [0] => 24334 [1] => 23578 [2] => 9307 [3] => 6546 [4] => 22918 [5] => 9252 [6] => 24493 [7] => 6652 [8] => 22836 [9] => 9382 [10] => 25000 [11] => 11213 [12] => 5697 [13] => 20637 [14] => 19254 [15] => 6505 [16] => 18558 [17] => 10459 )